Hovedbilde
 

 
Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. Tidlig hjelp kan forhindre at problemene blir store og vanskeligere å håndtere. Denne nettjenesten bygger på veilederen "Fra bekymring til handling", og kan være en hjelp til deg i dette arbeidet. Her finner du lenke til veilederen.

 
 
Redaksjonelt ansvar KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel.: +47 769 67 310, E-post: post@tidligintervensjon.no