Hovedbilde
BTI

 

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til uten at det blir oppfølgingsbrudd. Modellen er utviklet i Danmark av Socialstyrelsen i samarbeid med en rekke kommuner, regioner og organisajoner.

 

 

I desember 2011 fikk Helsedirektoratet tillatelse til å tilpasse BTI-modellen til norske forhold av Socialstyrelsen. Målet er å utvikle BTI-modellen til inspirasjon for alle landets kommuner på sikt. I utviklingsperioden er 8 prosjektkommuner valgt ut til å utvikle modellen sammen de regionale kompetansesentrene på rusområdet. Prosjektet ledes av Helsedirektoratet.

Les mer i brosjyre om BTI for politikere her

Brosjyre BTI

Bilde BTI

fargekoder

 • Rapport om BTI i kommunene
   
  I 2012 tok Helsedirektoratet initiativ til å innføre BTI-modellen ( Bedre tverrfaglig innsats ) i Norge.  Nå foreligger en rapport som  bygger på erfaringer fra åtte... Les mer
 • Hva er BTI?
   
  Målgruppe: Barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til. Målsetting: Kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd. Les mer
 • Samarbeidsmodellen
   
  Samarbeidsmodellen er illustrert i figuren, som viser at det tverrgående samarbeidet kan være mer eller mindre omfattende og involvere få eller mange tjenester eller... Les mer
 • Innlogging for prosjektkommuner Les mer


 
Redaksjonelt ansvar KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel.: +47 769 67 310, E-post: post@tidligintervensjon.no