Hovedbilde
BTI

 

Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI-modellen, er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenestene rettet mot barn, unge og familier som bekymrer. Modellen beskriver en samhandlingsstruktur, handlingsveiledere og verktøy. BTI-modellen skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og foreldreinvolvering.

 

BTI-permen ligger som utkast, og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på innholdet. 

Formålet med BTI-permen er å veilede kommunene i implementeringen av BTI. Permen vil være et "levende" dokument der innholdet endres etter hvert som vi høster nye erfaringer.  

Les mer i brosjyre om BTI for politikere her

 • Rapport om BTI i kommunene
   
  I 2012 tok Helsedirektoratet initiativ til å innføre BTI-modellen ( Bedre tverrfaglig innsats ) i Norge.  Nå foreligger en rapport som  bygger på erfaringer fra åtte... Les mer
 • BTI-permen
   
  Utkast til BTI-permen finner du her .  Les mer
 • BTI - Følgeevaluering 2013
   
  Høsten 2013 gjennomførte Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) første del av en følgeevaluering av prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) på oppdrag fr... Les mer


 
Redaksjonelt ansvar KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel.: +47 769 67 310, E-post: post@tidligintervensjon.no