Hovedbilde
BTI

 

Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI-modellen, er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenestene rettet mot barn, unge og familier som bekymrer. Modellen beskriver en samhandlingsstruktur, handlingsveiledere og verktøy. BTI-modellen skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og foreldreinvolvering.

 

Modellen er utviklet i Danmark. I 2011 fikk Helsedirektoratet tillatelse av Socialstyrelsen i Danmark til å tilpasse BTI-modellen til norske forhold. Utvikling og tilpasning av BTI til norske forhold har pågått siden 2012. I denne utviklingsperioden har 8 prosjektkommuner arbeidet med å utvikle og tilpasse modellen sammen med Helsedirektoratet og de regionale kompetansesentrene på rusområdet (KoRus). Arbeidet med modellen er en oppfølging av veilederen «Fra bekymring til handling» (IS 1742). 

Les mer i brosjyre om BTI for politikere her 
Redaksjonelt ansvar KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel.: +47 769 67 310, E-post: post@tidligintervensjon.no