Hovedbilde
BTI

 

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til uten at det blir oppfølgingsbrudd. Modellen er utviklet i Danmark av Socialstyrelsen i samarbeid med en rekke kommuner, regioner og organisajoner.

 

 

I desember 2011 fikk Helsedirektoratet tillatelse til å tilpasse BTI-modellen til norske forhold av Socialstyrelsen. Målet er å utvikle BTI-modellen til inspirasjon for alle landets kommuner på sikt. I utviklingsperioden er 8 prosjektkommuner valgt ut til å utvikle modellen sammen de regionale kompetansesentrene på rusområdet. Prosjektet ledes av Helsedirektoratet.

Les mer i brosjyre om BTI for politikere her

Brosjyre BTI

Bilde BTI

fargekoder 
Redaksjonelt ansvar KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel.: +47 769 67 310, E-post: post@tidligintervensjon.no