Hovedbilde
Når er det grunn til bekymring?

Både den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er viktige arenar for å oppdage barn som har forhøyet risiko for å utvikle psykiske-, sosiale- eller rus- relaterte problemer.  Barn som har atferdsvansker eller har foreldre med psykiske- eller rusrelaterte problemer, har høyere risiko for selv å utvikle psykiske vansker og rusproblemer. Også uheldig kommunikasjonsmønster mellom barn og foreldre kan øke risiko for at barna utvikler problemer. Barn som strever faglig eller sosialt på skole eller i barnehage, eller som utsettes for mobbing, er det også viktig å være spesiellt oppmerksomme på. Disse barna har en betydelig risiko for utvikling av problemer også senere i livet. Helsearbeidere kan bidra med å tidlig oppdage slike problemer, slik at en tidlig kan sette inn tiltak for disse barna.

 

En viktig strategi i arbeidet med tidlig oppdagelse av barn av foreldre med rusproblemer eller psyksike lidelser handler om at hjelpeapparatet som er i kontakt med voksne rusmisbrukere undersøker om disse har barn.

Kompetansesenter rus Midt-Norge har i samarbeid med Helsedirektoratet utviklet materiell direkte rettet mot helsepersonell som møter rusmisbrukere med barn. Link til mer informasjon om dette og selve materiellet finner du her.

Sidene nedenfor gir informasjon som er relevant for helsepersonell i forhold til å oppdage barn med forhøyet risiko for å utvikle psykososiale vansker og/eller rusproblemer.

Om du trenger hjelp til å avklare hvem som gjør hva, og hvordan du går frem for å håndtere en bekymring, så finner du det her: Hva gjør jeg?

 • Faresignaler hos barnet
   
  Signaler på at barn lever med foreldre/omsorgspersoner som har et rusmisbruk, er forskjellig fra barn til barn og kan variere med barnets alder. At barnet vekker... Les mer
 • Utvikling av problematferd
   
  Problematferd kan utvikle seg over tid og gjennom livsløpet. Det som kan fortone seg som små problemer i barndommen, kan utvikle seg og bli mer omfattende og komplekst... Les mer
 • Barnespor for helsepersonell Mange av pasientene med rus- og/eller psykiske vansker har mindreårige barn. Barnespor for helsepersonell er et hefte som tilbyr konkrete verktøy, råd og tips til... Les mer


 
Redaksjonelt ansvar KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel.: +47 769 67 310, E-post: post@tidligintervensjon.no