Hovedbilde
Når er det grunn til bekymring ?

Lærere er noen ganger ekstra bekymret for enkelte elever som de ser strever eller ikke har det bra. Lærerne  er i en posisjon hvor de kan tidlig oppdage, forebygge og avhjelpe problemer hos barn. 

 

For å kunne gjøre dette trenger de kunnskaper om risiko- og beskyttelsesfaktorer og faresignaler for problemutvikling hos barn og unge. Det er også viktig å vite hva du som lærer, SFO ansatt eller skoleleder kan gjøre og hvilken rolle og ansvar du har for å bidra til videre hensiktsmessig håndtering av problemene. Diskuter gjerne bekymringen du har med en kollega eller med skoleleder slik at dere sammen kan vurdere hvordan dere kan undersøke problemet , hva dere kan gjøre med det selv, og hvordan dere kan samarbeide med foreldre og andre hjelpeinstanser. 

Lærere kan i sin relasjon til elevene være en viktig beskyttelsesfaktor for barn som sliter, både før, etter og  samtidig som andre hjelpetiltak gjennomføres. Som skoleleder er det samtidig viktig å etablere gode rutiner for personalet i tilfeller der en blir bekymret for enkeltelever. Under finner du en generell fremgangsmåte du kan bruke når du er bekymret for et barn.

Blåkors har utviklet en nettside om tidlig intervensjon.  Les mer på  jegser.no

Om du trenger hjelp til å avklare hvem som gjør hva, og hvordan du går frem for å håndtere en bekymring, så finner du det her: Hva gjør jeg? 
Redaksjonelt ansvar KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel.: +47 769 67 310, E-post: post@tidligintervensjon.no