Hovedbilde
Når er det grunn til bekymring ?

Lærere er noen ganger ekstra bekymret for enkelte elever som de ser strever eller ikke har det bra. Lærerne  er i en posisjon hvor de kan tidlig oppdage, forebygge og avhjelpe problemer hos barn. 

 

For å kunne gjøre dette trenger de kunnskaper om risiko- og beskyttelsesfaktorer og faresignaler for problemutvikling hos barn og unge. Det er også viktig å vite hva du som lærer, SFO ansatt eller skoleleder kan gjøre og hvilken rolle og ansvar du har for å bidra til videre hensiktsmessig håndtering av problemene. Diskuter gjerne bekymringen du har med en kollega eller med skoleleder slik at dere sammen kan vurdere hvordan dere kan undersøke problemet , hva dere kan gjøre med det selv, og hvordan dere kan samarbeide med foreldre og andre hjelpeinstanser.

Lærere kan i sin relasjon til elevene være en viktig beskyttelsesfaktor for barn som sliter, både før, etter og  samtidig som andre hjelpetiltak gjennomføres. Som skoleleder er det samtidig viktig å etablere gode rutiner for personalet i tilfeller der en blir bekymret for enkeltelever. Under finner du en generell fremgangsmåte du kan bruke når du er bekymret for et barn.


 

Om du trenger hjelp til å avklare hvem som gjør hva, og hvordan du går frem for å håndtere en bekymring, så finner du det her: Hva gjør jeg? 
Redaksjonelt ansvar KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel.: +47 769 67 310, E-post: post@tidligintervensjon.no